คอร์ด เพลง แตกต่างเหมือนกัน – เก็ตสึโนวา (Getsunova)

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง แตกต่างเหมือนกัน

วันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลงnต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุด เข้ามาไม่เคยหยุดnบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินnเลือกไปเพราะใจบอก เลือกไปเพราะใจบอกn nแล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสินnว่าทางนั้นมันผิด เพียงเพราะว่ามันต่างnอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรnสุดท้ายก็โดนบ่น สุดท้ายก็โดนด่าn nแต่จะอยู่ที่ตรงไหนnก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างในnและยังคงเฝ้ามอ…

คอร์ดกีตา เพลง แตกต่างเหมือนกัน

คอร์ดกีต้าร์  เพลง แตกต่างเหมือนกัน

เนื้อร้องเพลง แตกต่างเหมือนกัน

วันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลง
ต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุด เข้ามาไม่เคยหยุด
บนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดิน
เลือกไปเพราะใจบอก เลือกไปเพราะใจบอก

แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน
ว่าทางนั้นมันผิด เพียงเพราะว่ามันต่าง
อยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไร
สุดท้ายก็โดนบ่น สุดท้ายก็โดนด่า

แต่จะอยู่ที่ตรงไหน
ก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างใน
และยังคงเฝ้ามองหาเวลารู้สึกอ้างว้าง อยากจะรู้

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือนกัน

เพียงต้องการแค่ใครซักคนจับมือฉันไว้
ในวันที่มันเหนื่อย ในวันที่มันเหนื่อย
ไม่ใช่ใครที่คอยเหยียบซ้ำในช่วงเวลา
ที่ฉันนั้นล้มลง ที่ฉันนั้นล้มลง

แต่จะอยู่ที่ตรงไหน
ก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างใน
และยังคงเฝ้ามองหาเวลารู้สึกอ้างว้าง อยากจะรู้

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือนกัน

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือนกัน

แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน
ว่าทางนั้นมันผิด เพียงเพราะว่ามันต่าง
อยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไร
สุดท้ายก็โดนบ่น สุดท้ายก็โดนด่า

แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน
ว่าทางนั้นมันผิด เพียงเพราะว่ามันต่าง
อยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไร
สุดท้ายก็โดนบ่น สุดท้ายก็โดนด่า

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม
ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น
เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน
แตกต่างเหมือนกัน

มิวสิควีดีโอ เพลง แตกต่างเหมือนกัน

คำค้นหา เพลง แตกต่างเหมือนกัน

แตกต่างเหมือนกัน คอร์ด, แตกต่างเหมือนกัน เนื้อเพลง, แตกต่างเหมือนกัน ภาษาอังกฤษ, แตกต่างเหมือนกัน ความหมาย, แตกต่างเหมือนกัน – getsunova, แตกต่างเหมือนกัน เบส, แตกต่างเหมือนกัน mp3, แตกต่างเหมือนกัน เปียโน,