คอร์ดกีตาร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน – ซีล (Zeal)

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

ใครบอกให้เขาเป็นคนดี nใครอบรมเขามาเป็นปีnพูดจาท่าที ทำตัวดีๆเข้าไว้nจากสิ่งที่เห็น ว่าเขาจะเดินตามใครnจากสิ่งที่เห็น อันตรายnn*หัวใจดวงหนึ่ง ถึงวัยได้เรียนได้รู้nหูฟังยังไง ก็จำไว้nn**สัตว์เลื้อยคลานทั่วบ้าน nหลุดจากปากมนุษย์สองคนnวิ่งวนเพ่นพ่าน เด็กน้อยจะอยู่ไหนnเถียงกันลั่นบ้าน ได้ยินอะไรไหมnเสียงใครบางคนแอบร้องไห้ nหัวใจสลายnnปากเปิดหูซักนาที ตั…

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ  เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

เนื้อร้องเพลง สัตว์เลื้อยคลาน

ใครบอกให้เขาเป็นคนดี
ใครอบรมเขามาเป็นปี
พูดจาท่าที ทำตัวดีๆเข้าไว้
จากสิ่งที่เห็น ว่าเขาจะเดินตามใคร
จากสิ่งที่เห็น อันตราย

*หัวใจดวงหนึ่ง ถึงวัยได้เรียนได้รู้
หูฟังยังไง ก็จำไว้

**สัตว์เลื้อยคลานทั่วบ้าน
หลุดจากปากมนุษย์สองคน
วิ่งวนเพ่นพ่าน เด็กน้อยจะอยู่ไหน
เถียงกันลั่นบ้าน ได้ยินอะไรไหม
เสียงใครบางคนแอบร้องไห้
หัวใจสลาย

ปากเปิดหูซักนาที ตั้งใจมองเขาให้ดีๆ
น้ำตาที่มี ใครเป็นคนสร้างไว้
สิ่งที่คุณเห็น สะท้อนอะไรในใจ
หากไม่มองเขา อันตราย

( * , ** )

หัวใจดวงหนึ่ง ถึงวัยได้เรียนได้รู้
หูฟังยังไง ก็จำไว้
สัตว์เลื้อยคลานทั่วบ้าน
หลุดจากปากมนุษย์สองคน
วิ่งวนเพ่นพ่าน เด็กน้อยจะอยู่ไหน
เถียงกันลั่นบ้าน ได้ยินอะไรไหม
เสียงใครบางคนแอบร้องไห้
หัวใจสลาย

มิวสิควีดีโอ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

คำค้นหา เพลง สัตว์เลื้อยคลาน