คอร์ดกี่ต้า เพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง – แคลีน

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง

มองเมฆดำที่เคลื่อนมา ความเหงาก็เข้ามาnเข้ามาตอกย้ำว่าคิดถึงเธอ เรื่องราวที่ช้ำใจnมันหม่นกลับย้อนคืน เมื่อยืนอยู่ใต้เหงา…เมฆฝนnn*ใจบอกว่าลืมเธอได้ แต่ความจิงไม่ใช่เลย ฮู้…..nn*อยากหั้ยฝนสาดลงมา ช่วยสาดลงมาnเพื่อกลบน้ำตาให้ที ไม่อยากให้ใครหันมา nพบรอยน้ำตา ของฉันคนนี้ ที่โกหกไว้ ทุกๆทีnว่าใจเข้มแข็งพอ ขอให้ฝนตกลงมาได้มั้ย…ฉันเกลียดน้ำตาตัวเอง…

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง

คอร์ดเพลง ง่ายๆ  เพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง

เนื้อร้องเพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง

มองเมฆดำที่เคลื่อนมา ความเหงาก็เข้ามา
เข้ามาตอกย้ำว่าคิดถึงเธอ เรื่องราวที่ช้ำใจ
มันหม่นกลับย้อนคืน เมื่อยืนอยู่ใต้เหงา…เมฆฝน

*ใจบอกว่าลืมเธอได้ แต่ความจิงไม่ใช่เลย ฮู้…..

*อยากหั้ยฝนสาดลงมา ช่วยสาดลงมา
เพื่อกลบน้ำตาให้ที ไม่อยากให้ใครหันมา
พบรอยน้ำตา ของฉันคนนี้ ที่โกหกไว้ ทุกๆที
ว่าใจเข้มแข็งพอ ขอให้ฝนตกลงมาได้มั้ย…ฉันเกลียดน้ำตาตัวเอง

ขอเปียกปอนไปทั้งตัว ยังดีกว่ามือมัว
ยามฟ้าว่างหัวใจเหงา ฝน…กี่ปีที่ร่วงหล่น
จิตใจก็ทุกทน ไม่เคยหลบพ้นความปวดร้าว

มิวสิควีดีโอ เพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง

คำค้นหา เพลง เกลียดน้ำตาตัวเอง