คอร์ดเพลง เพลง ใจของคนคอย – ที ฟอร์ ทรี (Tea For Three)

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง ใจของคนคอย

ใคร ใคร ยังถามเรื่องเธอกับฉันn nนานแล้วที่เฮาจากกัน ทุกวันที่มีคนถามn nวันเวลาเก่าเก่า กลับมาเตือนย้ำกำn nใครสักคนใจดำ มาละกันไปมาลืมnn n* ใคร ใคร บอกฉันเธอไม…

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ใจของคนคอย

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน  เพลง ใจของคนคอย

เนื้อร้องเพลง ใจของคนคอย

ใคร ใคร ยังถามเรื่องเธอกับฉัน

นานแล้วที่เฮาจากกัน ทุกวันที่มีคนถาม

วันเวลาเก่าเก่า กลับมาเตือนย้ำกำ

ใครสักคนใจดำ มาละกันไปมาลืม

* ใคร ใคร บอกฉันเธอไม่กลับมา

บอกฉันไม่ต้องห่วงหา แต่ฉันก็ยังแอบหวัง

**ใจของคนคอย นานเต้าใดก็คอย

อยู่รออย่างเลื่อนลอย แม้นอนยังคอยในฝัน

ใจของคนคอย รอเธอมาพักพิง

หนึ่งคนตี้ฮักจริง ยังฮักด้วยใจตี้กอย
(*)(**)

ใจของคนกอย นานเต้าใดก็กอย

อยู่กอยอย่างเลื่อนลอย แม้นอนยังกอยในฝัน

ใจของคนกอย รอเธอมาพักพิง

หนึ่งคนตี้ฮักจริง ยังฮักด้วยใจตี้กอย

ใจของคนกอย ฝากไปตามน้ำปิง

ฝากส่งความฮักจริง อย่าทิ้งหัวใจตี้กอย

มิวสิควีดีโอ เพลง ใจของคนคอย

คำค้นหา เพลง ใจของคนคอย

ใจของคนคอย คอร์ด, ใจของคนคอย เนื้อเพลง, ใจของคนคอย นานเท่าไหร่ก็คอย, ใจของคนคอย รอเธอมาพักพิง, ใจของคนคอย ต้นฉบับ, ใจของคนคอย แสตม, เพลง ใจของคนคอย, คอร์ดกีต้าร์ ใจของคนคอย,