คอร์ด เพลง เด็กเสเพล – ต๊ะ บอยสเก๊าท์

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง เด็กเสเพล

เพลง เด็กเสเพล ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับใครแกะใด้ขอบคุณมากๆ nnศิลปิน ภาพยนต์ เด็กเสเพล nnเด็กเสเพลnภาพยนต์ เด็กเสเพลnดนตรี 10 ห้อง..9…n10… จับมือกันมาnผ่านกาลเวลา ค้นหาแสงสว่างnไม่เคยมีหวัง เดินอยู่บนทางnที่มืดมนอย่างนี้nแต่เราผูกพัน เรามีความฝันnเคียงกันร่วมฟันฝ่าnจะเลวจะร้าย จะหนักจะหนาnพวกเราสู้เสมอnอาจจะไม่ดีnไม่มีใครต้องการnอยู่กับชีวิตโหด…

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เด็กเสเพล

คอร์ดกีต้าร  เพลง เด็กเสเพล

เนื้อร้องเพลง เด็กเสเพล

เพลง เด็กเสเพล ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับใครแกะใด้ขอบคุณมากๆ

ศิลปิน ภาพยนต์ เด็กเสเพล

เด็กเสเพล
ภาพยนต์ เด็กเสเพล
ดนตรี 10 ห้อง..9…
10… จับมือกันมา
ผ่านกาลเวลา ค้นหาแสงสว่าง
ไม่เคยมีหวัง เดินอยู่บนทาง
ที่มืดมนอย่างนี้
แต่เราผูกพัน เรามีความฝัน
เคียงกันร่วมฟันฝ่า
จะเลวจะร้าย จะหนักจะหนา
พวกเราสู้เสมอ
อาจจะไม่ดี
ไม่มีใครต้องการ
อยู่กับชีวิตโหดร้าย เหลือเกิน
เป็นเด็กเสเพล
ที่ใครเห็นคงเมิน
โอกาสไม่มีให้เรา
แค่ อีกสักครั้ง
ถ้ามี อีกสักครั้ง
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา
อยากกลับไปจุดเดิม
แค่ เพียงสักครั้ง
จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
ดนตรี 9 ห้อง..7…
8…9 อาจจะไม่ดี
ไม่มีใครต้องการ
อยู่กับชีวิตโหดร้าย เหลือเกิน
เป็นเด็กเสเพล
ที่ใครเห็นคงเมิน
โอกาสไม่มีให้เรา
แค่ อีกสักครั้ง
ถ้ามี อีกสักครั้ง
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา
อยากกลับไปจุดเดิม
แค่ เพียงสักครั้ง
จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
แค่ อีกสักครั้ง
ถ้ามี อีกสักครั้ง
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา
อยากกลับไปจุดเดิม
แค่ เพียงสักครั้ง
จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับใครแกะใด้ขอบคุณมากๆ ฟันดนตรีเวป

มิวสิควีดีโอ เพลง เด็กเสเพล

คำค้นหา เพลง เด็กเสเพล