คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง อีกที – บีไฟว์ (B5)

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง อีกที

ถ้าหากว่าเธอยืนยันวันนี้..nจะไปก็อยากจะขอโอกาสอีกครั้ง..nอีกครั้งได้ไหมก่อนที่จะจบลงnทุกอย่างที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้างnอยากจะขอให้เธอลองทบทวนอีกทีnได้โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมีnลองมองไปในใจด้วยรักที่เธอเคยมีnเธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอกับวันคืนที่ดีnวันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่nรอคอยให้เธอกลับย้อนไปnมองดูและหากเธอจะยอมเปิดใจ..nจากนั้นสุดแล้วแต่เธอตัด…

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง อีกที

คอร์ดกีตา  เพลง อีกที

เนื้อร้องเพลง อีกที

ถ้าหากว่าเธอยืนยันวันนี้..
จะไปก็อยากจะขอโอกาสอีกครั้ง..
อีกครั้งได้ไหมก่อนที่จะจบลง
ทุกอย่างที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้าง
อยากจะขอให้เธอลองทบทวนอีกที
ได้โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมี
ลองมองไปในใจด้วยรักที่เธอเคยมี
เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอกับวันคืนที่ดี
วันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่
รอคอยให้เธอกลับย้อนไป
มองดูและหากเธอจะยอมเปิดใจ..
จากนั้นสุดแล้วแต่เธอตัดสินอย่างไร
ถ้าหากใจเธอที่เคยให้ฉัน..
ยังพอจะมีก็อยากจะขอโอกาสให้ฉัน..
ขอให้ฉันอีกสักทีก่อนที่จะจบลงทุกอย่าง
ที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้าง
อยากจะขอให้เธอลองทบทวนอีกที
ได้โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมี
ลองมองไปในใจด้วยรักที่เธอเคยมี
เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอกับวันคืนที่ดี
วันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่
รอคอยให้เธอกลับย้อนไปมองดู
และหากเธอจะยอมเปิดใจ..
จากนั้นสุดแล้วแต่เธอตัดสินอย่างไร
ได้โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมี
ลองมองไปในใจด้วยรักที่เธอเคยมี
เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอกับวันคืนที่ดี
วันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่
รอคอยให้เธอกลับย้อนไปมองดู
และหากเธอจะยอมเปิดใจ.
.จากนั้นก็แล้วแต่เธอ..
โปรดลองมองลงไปในใจที่ฉันมี
ลองมองไปในใจด้วยรักที่เคยมี
เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอกับวันคืนที่ดี
วันและเวลาเหล่านั้นยังคงอยู่
รอคอยให้เธอกลับย้อนไปมองดู
แค่เพียงเธอจะยอมเปิดใจ..
จากนั้นสุดแล้วแต่เธอตัดสินอย่างไร
อยากจะขอให้เธอนั้นอยู่..
ให้ฉันนั้นพิสูจน์ให้ดูว่าฉันนั้นรักเธอมาก…จริงไหม

มิวสิควีดีโอ เพลง อีกที

คำค้นหา เพลง อีกที