ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง อยากบอกว่ารักที่สุด – บอล วิทวัส สิงห์ลำพอง

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง อยากบอกว่ารักที่สุด

เราอาจไม่เคยบอกว่ารักกันบ่อยnจนอาจดูน้อย เหมือนไม่ห่วงสักเท่าไหร่nและมีบ่อยครั้ง ขัดใจกันเรื่องเดิมอยู่เรื่อยไปnลืมใส่ใจในความรักที่มีต่อกันnnก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่างnอาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มีnอยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีnขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอnnขอโทษที่เคย ปล่อยให้เธอรู้สึก…

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากบอกว่ารักที่สุด

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน  เพลง อยากบอกว่ารักที่สุด

เนื้อร้องเพลง อยากบอกว่ารักที่สุด

เราอาจไม่เคยบอกว่ารักกันบ่อย
จนอาจดูน้อย เหมือนไม่ห่วงสักเท่าไหร่
และมีบ่อยครั้ง ขัดใจกันเรื่องเดิมอยู่เรื่อยไป
ลืมใส่ใจในความรักที่มีต่อกัน

ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง
อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี
อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที
ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ขอโทษที่เคย ปล่อยให้เธอรู้สึก
เหงาอยู่ลึกลึกเพราะด้วยความไม่ตั้งใจ
ซ้ำลืมขอบคุณ สิ่งที่ทำให้กันอยู่เรื่อยไป
ทั้งที่ไม่มีคนไหน รักฉันอย่างเธอ

ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง
อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี
อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที
ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง
อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี
อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที
ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ รักเธอ

มิวสิควีดีโอ เพลง อยากบอกว่ารักที่สุด

คำค้นหา เพลง อยากบอกว่ารักที่สุด

อยากบอกว่ารักที่สุด คอร์ด, อยากบอกว่ารักที่สุด เนื้อเพลง,