คอร์ดกีตา เพลง สิให้เว้าอีหยัง – ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง สิให้เว้าอีหยัง

ลองเป็นอ้ายด สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋nยังบ่ได้ทัน เตรียมหัวใจ เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา…nลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตาnเมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้าง ๆ…nn* ได้ยินอยู่…ได้ยินทุกคำnที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่างnแต่หัวใจ…อ้ายกำลังพัง ฮู้บ่นางnบ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบไป…nn**แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยังnเฮ…

คอร์ดกีต้าร เพลง สิให้เว้าอีหยัง

คอร์ดเพลงง่ายๆ  เพลง สิให้เว้าอีหยัง

เนื้อร้องเพลง สิให้เว้าอีหยัง

ลองเป็นอ้ายด สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋
ยังบ่ได้ทัน เตรียมหัวใจ เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา…
ลองเป็นอ้ายดู สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตา
เมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้าง ๆ…

* ได้ยินอยู่…ได้ยินทุกคำ
ที่เจ้าพยายาม ขอโทษทุกอย่าง
แต่หัวใจ…อ้ายกำลังพัง ฮู้บ่นาง
บ่น่าต้องถาม ว่าเป็นหยังคือเงียบไป…

**แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง
เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี
ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้
ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย…
แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง
เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ
อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย
แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย
อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย…

คำที่อยากเว้า คืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไป
แต่กะได้เว้า…แค่ในใจ อ้ายเฮ็ดอิหยังบ่ได้เลย…
บ่ได้โกรธไผ จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคย
บ่ต้องคิดมาก บ่ว่าเลย บ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัง…

(*,**)

แล้วสิให้เว้าอีหยัง เว้าอีหยัง
เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี
ฮักเจ้าเพียงใด ยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้
ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย…
แล้วสิให้เว้าอีหยัง เพื่ออีหยัง
เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ
อ้ายเข้าใจพอ แต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย
คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย
คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

มิวสิควีดีโอ เพลง สิให้เว้าอีหยัง

คำค้นหา เพลง สิให้เว้าอีหยัง

สิให้เว้าอีหยัง ก้านตอง, สิให้เว้าอีหยัง เนื้อเพลง, สิให้เว้าอีหยัง คาราโอเกะ, สิให้เว้าอีหยัง คอร์ด, สิให้เว้าอีหยังไผ่พงศธร, สิให้เว้าอีหยัง ก้านตอง mp3, สิให้เว้าอีหยัง 4sh, สิให้เว้าอีหยัง mp3,