คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย – เพลงนมัสการ (True Worshiper 5)

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

เนื้อร้อง เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย : | | | | | ….. | | |n[Verse]n n ทรงยิ่งใหญ่ และอยู่เหนือกว่า ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใดn n มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์nn[Pre]n n ถ้าพระเจ้า นั้…

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

คอร์ดกีตาร์ ง่าย  เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

เนื้อร้องเพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Intro : | | | | | ….. | | |
[Verse]

ทรงยิ่งใหญ่ และอยู่เหนือกว่า ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด

มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์

[Pre]

ถ้าพระเจ้า นั้นทรง อยู่ข้างฝ่ายเรา ใครจะมา ขวางทางเราได้

เราเป็นยิ่งกว่า ผู้มีชัยชนะ
Repeat : [Verse] , [Pre]
[horus]

ฮาเลลูยา… โบกธงชัย ของพระเยซู

ผู้ทรงเป็น จอมราชา แห่งราชา

ฮาเลลูยา… ลุกขึ้นเถิด คริสตจักรพระเจ้า

เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย
Intro : | | | | |
Repeat : [Verse], [Pre], [horus] x2, | | | | |
[ridge]

เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย (เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย) (x4)
Repeat : [Pre], [horus] x2,

เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย (x2)
| | | | | ….

มิวสิควีดีโอ เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

คำค้นหา เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย

ยิ่งกว่าผู้มีชัย คอร์ด, ยิ่งกว่าผู้มีชัย เนื้อเพลง คอร์ด, คอร์ดเพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย, เพลง ยิ่งกว่าผู้มีชัย, ยิ่งกว่าผู้มีชัย เนื้อเพลง,