คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง มะเมี๊ยะ – จรัล มโนเพชร

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง มะเมี๊ยะ

มะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละ+++nงามล้ำเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาวnมะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้าnเป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่ แต่เมื่อเจ้าชายจ๋บก๋านศึกษาnจ๋ำต้องลาจากมะเมี๊ยะไป เหมือนโดนมีดซั๊บดาบฟันหัวใจ๋nปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา เจ้าชายเป๋นราชบุตรnแต่สุดที่รักเป๋นพม่า ผิดประเพณีสืบมาต้องร้างราแย่งทางnโอ๊ โอ้ ก็เมื่อวันน…

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง มะเมี๊ยะ

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ  เพลง มะเมี๊ยะ

เนื้อร้องเพลง มะเมี๊ยะ

มะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละ+++
งามล้ำเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว
มะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า
เป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่ แต่เมื่อเจ้าชายจ๋บก๋านศึกษา
จ๋ำต้องลาจากมะเมี๊ยะไป เหมือนโดนมีดซั๊บดาบฟันหัวใจ๋
ปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา เจ้าชายเป๋นราชบุตร
แต่สุดที่รักเป๋นพม่า ผิดประเพณีสืบมาต้องร้างราแย่งทาง
โอ๊ โอ้ ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนาง
เจ้าชายก็จั๊ดขบวนจ๊าง ไปส่งนางคืนทั้งน้ำต๋า
มะเมี๊ยะตรอมใจ๋ อาลัยขื่นขม ถวายบังคมทูลลา
สยายผมลงเจ๊ดบาทบาทา ขอลาไปก่อนแล้วจ๊าดนี้
เจ้าชายก็ตรอมใจ๋ตาย มะเมี๊ยะเลยไปบวชชี
ความฮักมั๊กเป๋นจะนี้แลเฮ้อ

มิวสิควีดีโอ เพลง มะเมี๊ยะ

คำค้นหา เพลง มะเมี๊ยะ

มะเมี๊ยะ เนื้อเพลง, มะเมี๊ยะ เพลง, มะเมี๊ยะ ละคร, มะเมี๊ยะ คอร์ด, มะเมี๊ยะ แปลว่า, มะเมี๊ยะ คือใคร, มะเมี๊ยะ เรื่องย่อ, มะเมี๊ยะ ลําปาง,