คอร์ดกีต้าร เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear) – มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

พีพี มายเดียร์ (PP My ear)nnเนื้อ เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear):(2time)nn� � � � � �/ nn� � � � � �n*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยn� � � � � � � � � � � � � nบอก I like I like PP.�n� � � � � � � � � � � ��nชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�n� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � nt KRI in like Thailand.�n� � � � � � � � � � � � � � nงามสุดแส…

คอร์ด เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ  เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

เนื้อร้องเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

พีพี มายเดียร์ (PP My ear)

Intro:(2time)

� � � � � �/

� � � � � �
*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
� � � � � � � � � � � � �
บอก I like I like PP.�
� � � � � � � � � � � ��
ชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
t KRI in like Thailand.�
� � � � � � � � � � � � � �
งามสุดแสนแดนอันดามัน�
� � � � � � � � � � � � �
เลื่องลือลั่นสวรรค์จริงจริง�

� � � � �
**ไอ้ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา�
� � � � � � � �
ไต้ธารามีปะการัง
� � � � � � � � � � ��
วับวอมแวมแซมแสงสีสัน�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
h thousand เวียนว่ายไปมา�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
งามหนักหนา seascape color blue�
� � � � � � � � � � � � � �
I go to come on อีกที�

� � � � � �
***veryday I drink for sit.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
Looking now for sky in the sea.�
� � � � � � � � � � �
I like a sing a song like play ha.. he..�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
I don’t like the but love of THI.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
ผมขอบใจ Thank you very you.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
rom band UO under water.�

� � �/////(2time)
� � � � � �/

(*)(**)(***)

/////////(2time)
� � � � � �/

(*)(***)

//////////////////////outtro/

มิวสิควีดีโอ เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

คำค้นหา เพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)