คอร์ดกี่ต้า เพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก – รูม 39 (Room39)

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก

บางครั้ง อาจยัง ไม่รู้ nเนิ่นนาน ที่ยัง คงอยู่nเพราะเป็นสิ่ง ที่ไม่เคยบอก nเพราะยังคง กลัวในคำตอบnเหมือนทุกอย่าง ไม่มีทาง nแม้จะทำ อย่างไรnnทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก nเพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจนnแล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ nว่าทุกอย่าง อาจไม่เคยพอ nเหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ nและมันคงห่างไกล ความเป็นจริงnnบอกว่าเธอเสียใจnตอนนี้ไ…

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก

คอร์ดกีตาร์  เพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก

เนื้อร้องเพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก

บางครั้ง อาจยัง ไม่รู้
เนิ่นนาน ที่ยัง คงอยู่
เพราะเป็นสิ่ง ที่ไม่เคยบอก
เพราะยังคง กลัวในคำตอบ
เหมือนทุกอย่าง ไม่มีทาง
แม้จะทำ อย่างไร

ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก
เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ
ว่าทุกอย่าง อาจไม่เคยพอ
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ
และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง

บอกว่าเธอเสียใจ
ตอนนี้ไม่เคยจะสนใจ
อยากจะไปเมื่อไร
วันนั้น แล้วเธอจะเข้าใจ
วันนี้จะมีอยู่ วันนี้เธอคงจะไม่รู้
ความหมายที่มันมีอยู่
ในสิ่งนั้น สิ่งนั้นทิ้งมันไป

*อาจไม่เคยอยู่ในสายตา
เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
หากลองคิดดูสิ่งที่อยู่
ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

(ซ้ำ *)

มิวสิควีดีโอ เพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก

คำค้นหา เพลง บางสิ่ง-ที่ไม่เคยบอก