คอร์ดเพลง เพลง กลับกลาย – มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลงท่อนฮิต เพลง กลับกลาย

กลับกลายnมาลีฮวนน่าn 3 timenn nท้องฟ้าย่อมเวลาเปลี่ยนสี ลำธารที่มีย่อมมีวันหนึ่งแห้งเหือดหายn nเมื่อร้อนแล้งไม่มีเมฆฝนมาโปรยปราย ลมเย็นสบายก็พัดแปรเปลี่ยนทิศทาง…

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กลับกลาย

คอร์ดกีตา  เพลง กลับกลาย

เนื้อร้องเพลง กลับกลาย

กลับกลาย
มาลีฮวนน่า
3 time

ท้องฟ้าย่อมเวลาเปลี่ยนสี ลำธารที่มีย่อมมีวันหนึ่งแห้งเหือดหาย

เมื่อร้อนแล้งไม่มีเมฆฝนมาโปรยปราย ลมเย็นสบายก็พัดแปรเปลี่ยนทิศทาง

เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว และทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป

** บอกคำรักซ้ำๆยังเบื่อฟัง ป้อนคำหวานซ้ำครั้งยังจืดจาง

* เพราะทุกๆอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหว

เพราะทุกๆอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไป เหมือนมีใครผ่านมาผ่านไปแล้วจากจร

*** เวิ้งว้างเดินสู่เส้นทางการสูญเสีย สัญลักษณ์ที่มีก็พรันมาเสื่อมสลาย

รสรักที่เคยหวานช่ำมากลับกลาย เปลี่ยนแปลงง่ายดายเหมือนคนไม่เคยรู้รักกัน

ซ้ำ */**/***

หยุดตอกย้ำความผิดชอกช้ำที่ผ่านมา เหนื่อยและล้าค้นเค้นหารักคนมากใจ

เพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไป เพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปในที่ดีกว่า

เพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไป เพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปในที่ดีกว่า

// เด้กใต้ใจเกิน 100 //

มิวสิควีดีโอ เพลง กลับกลาย

คำค้นหา เพลง กลับกลาย

กลับกลาย คอร์ด, กลับกลาย เนื้อเพลง, กลับกลายเป็นฉันแพ้, กลับกลายเป็นว่า ภาษาอังกฤษ, กลับกลาย มาลีฮวนน่า คอร์ด, กลับกลายเป็นความทรงจํา, กลับกลาย ภาษาอังกฤษ, กลับกลายเป็นถนนเงาเส้นเดิม,